Language :
 
สูตรหาน้ำหนักเหล็ก
 
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลา,เหล็กเส้นกลม ,เหล็กข้ออ้อย
(COLD DRAWNSTEEL AND ROUNG BARS)
*** น้ำหนัก = วงนอก 2 mm. x 0.006167 x ยาว M. *** เส้นผ่าศูนย์กลาง= 100mm
 
 
ความยาว=6 เมตร
ตัวอย่าง
*น้ำหนัก=100x100x0.006167x6= 370.02 kg
ข้อควรระวัง : ควรใช้สูตรคำนวณน้ำหนักให้ตรงกับลักษณะสินค้าเพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง
 

 
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นมาตรฐาน ( PLATES )
*** ขนาด 4' x 8' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 23.36
*** ขนาด 5' x 10' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 36.50
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 2.0 mm. x 5' x 10' น้ำหนัก = 2 x 36.50 = 73.00 kg.
เหล็กแผ่นขนาด12.0 mm.x 5' x 10' น้ำหนัก = 12.0 x 36.50 = 438.00 kg.
ขนาด 5' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 73.00
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 4.5 mm.x 5' x 20' น้ำหนัก = 4.5 x 73.00 = 328.50 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 20.0 mm x5' x 20' น้ำหนัก = 20.0 x 73.00 = 1460.00 kg.
*** ขนาด 6' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 87.60
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 9.0 mm.x 6' x 20' น้ำหนัก = 9.0 x 87.60 = 788.40 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 30.0 mm. x 6' x 20' น้ำหนัก = 30.0 x 87.60 = 2628.00 kg.
*** ขนาด 8' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 116.80
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 15.0 mm. x 8' x 20' น้ำหนัก = 15.0 x 116.80 = 1752.00 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 50.0 mm. x 6' x 20' น้ำหนัก = 50.0 x 116.80 = 5840.00 kg.
หมายเหตุ : ตัวคูณในการคำนวณน้ำหนักเหล็กได้จากกว้าง(ฟุต)xยาว(ฟุต)x0.73 (ความถ่วงจำเพาะของเหล็ก)
ยกตัวอย่าง : 4' x 8 x 0.73 = 23.36
5' x 10' x 0.73 = 36.50
ข้อควรระวัง : ควรใช้สูตรคำนวณน้ำหนักให้ตรงกับลักษณะสินค้าเพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง
***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นดัดเหลี่ยม ***

น้ำหนัก = หนา mm. x กว้าง cm. x ยาว cm. x 0.000785
I กว้าง 32 cm I
 
ยาว 47 cm
                                หนา 9 mm
 
ตัวอย่าง
Weight =9x32x47x0.000785=10.626kg
 
*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นตัดดสามเหลี่ยม ***
น้ำหนัก = หนา mm. x ฐาน cm. x สูง cm.÷ 2 x 0.000785
 
สูง =30cm
 ความหนา = 15 mm ฐาน = 43 cm
 
ตัวอย่าง
น้ำหนัก= 15 x 43 x 30 ÷ 2 x 0.000785 = 7.6 kg
*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดกลม***
น้ำหนัก = หนา mm. x รัศมี cm. x รัศมี cm. X 0.00247
 
หนา = 12 mm
 
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 12 x 15 x 15 x 0.00247 = 6.67 kg.
*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดวงแหวน ***
น้ำหนัก = ( R2 - r2 ) x หนา mm. x 0.00247
ตัวอย่าง
หนา = 22 cm
 
r = 20 cm R = 50 cm
น้ำหนัก = ( 252 - 102 ) x 22 x 0.00247
= 525 X 22 X 0.00247
= 28.53 kg.
หมายเหตุ ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm.
 
*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแบน ***
น้ำหนัก = กว้าง mm. x หนา mm. x 0.0471
ตัวอย่าง
 
ความหนา = 10 cm
กว้าง = 100 cm
น้ำหนัก = 100x1010.0471=47.1kg

***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉากพับ ( COLD FORMED ANGLE) ***
น้ำหนัก = ( A + B -2 x 1 หนา mm.) x หนา mm. 0.0471
A = 50 cm
ตัวอย่าง
หนา = 6 mm
B = 75 cm
น้ำหนัก ( 50 + 75- 2 x 6 ) x 6 x 0.0471
= (125 - 12) x 6 x 0.0471
= 113 x 6 x 0.0471
= 31.93 kg.

***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉากพับตัวยู(COLD FORMED CHANNEL)***
น้ำหนัก = ( A + 2 B - 4 x หนา mm. ) x หนา mm. x 0.0471
ตัวอย่าง
 
B =90 mm 
A =100 mm
น้ำหนัก = (100 + 2 x 90 - 4 x 8) x 8 x 0.0471
= (100 +180 - 32) x 8 x 0.0471
= 248 x 8 x 0.0471
= 12.058 kg.
*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กท่อกลม (CARBON STEEL TUBES)***
 
น้ำหนัก = (วงนอก2 mm. - วงใน 2 mm. ) x 0.006167 x ยาว x เมตร
ตัวอย่าง
วงใน =130mm
วงนอก = 150 mm
น้ำหนัก (1502 -1302) x 0.0006167 x 6.0 = 207.21 kg.

****สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวซี( LIGHT LIP DHANNEL)*****
น้ำหนัก ( A + 2 B + 2 C ) - ( 8 x หนา mm.) x หนา mm. x 0.0471
ตัวอย่าง
B
C A
น้ำหนัก = { ( 100 + ( 2 x 50 ) + ( 2 x 20 ) - ( 8 x 2.3 ) } x 2.3 x 0.0471
= (100 + 100 + 40 - 18.4) x 2.3 x 0.0471
= 221.6 x 2.3 x 0.0471
= 24.01 kg

รูปตัวอย่างตระแกรงไวร์เมช
*** สูตรคำนวณน้ำหนักไวร์เมช ***
*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 3.4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.713
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 50 M. x 3.4 mm. = 2.5 x 50 x 0.713 = 89.13 kg.
ไวร์เมช ตา 20 x 3 x 25 M. x 3.4 mm. = 3 x 25 x 0.713 = 53.48 kg.
*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 3.4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.571
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 25 2 M. x 50 M. x 3.4 mm. = 2 mm. x 50 mm. 0571 = 57.1kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 25 M. x 3.4 mm. = 3 x 25 x 0.571 = 42.83 kg.
*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.987
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 50 M. x 4 mm. = 3 x 50 x 0.987 = 148.05 kg.
ไวร์เมช ตา 20 2 M. x 25 M. x 4 mm. = 2 x 25 x 0.987 = 49.35 kg.
*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.790
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 50 M. x 4 mm. = 2.5 x 50 x 0.790 = 78.75 kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 25 M. x 4 mm. = 3 x 25 x 0.790 = 59.25 kg.
*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 6 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 2.221
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 4 M. x 6 mm. = 2.5 x 4 x 2.221 = 22.21 kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 7 M. x 6 mm. = 3 x 7 x 2.221 = 46.64 kg.
*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 6 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 1.777
ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 25 2 M. x 6 M. x 6 mm. = 2 x 6 x 1.772 = 21.32 kg.
ไวร์เมช ตา 25 4 M. x 7 M. x 6 mm. = 4 x 7 x 1.777 = 49.76 kg.
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.713
 
 
Klang Lek Thai Co.,Ltd.
152/44 Moo 16, Sukhumvit Road,
Tambol Tapong, Amphur Maeung, Rayong, 21000
Hotline : 08-6309-1997, 08-1429-1997,
             
086-397-8173
Fax : 038-655345, 038-898757
           
© 2014 Klang Lek Thai Co.,Ltd. All Rights Reserved.